top of page

Spotkajcie nas

Wierzymy, że każdy dorosły jest odpowiedzialny za poprawę edukacji, zdrowia i dobrego samopoczucia naszych uczniów i młodzieży. W ten sposób tworzymy znaczące doświadczenie dla naszej społeczności jako całości. Spójrz poniżej i poznaj personel, dzięki któremu ta imperatywna misja jest możliwa do zrealizowania.

Mommy-Zoe_2019.jpeg
imagejpeg_0.jpeg
Amie (Secretary) & Jaxson (8th)
image_6483441.jpeg
Amanda(FinanceCommitteeChair) & William (8th)
Cari (President) & Zoe (8th)

Pomoc tutaj

Team Meeting

"Everybody can be great. Because anybody can serve. You don’t have to have a college degree to serve.... You only need a heart full of grace. A soul generated by love."   
                                                       ~Martin Luther King, Jr.

bottom of page